Setup34 Digital AgencySEO BLOG İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İYS Nedir?

İleti Yönetim Sistemi anlamına gelen İYS, ticari amaç ile gönderilen e-posta, mesaj ve aranmaların saklanmasını ve yönetilebilmesini sağlayan ulusal veri tabanlı bir sistemdir. Bu sistem, alıcıların bildirdiği verilerin hizmet sağlayıcılar tarafından saklanmasına; alıcının iletileri onaylamasına veya ret hakkını kullanabilmesine ve istediği zaman ileti alımlarını değiştirmesine olanak tanır. 

Hizmet sağlayıcı; arama, mesaj, mail, çağrı merkezi, otomatik arama gibi farklı iletim gönderim yöntemleri ile alıcıya ulaşmaya sağlayan gerçek kişi ve kuruluşlardır.

Alıcı; hizmet sağlayıcının kanalları ile ulaşmaya çalıştığı kişidir.

İYS Neden Gereklidir?

İleti Yönetim Sistemi, alıcıların ve hizmet sağlayıcıların haklarını koruyan bir sistemdir. İleti almak ya da almak istemeyen alıcının, bildirdiği karara göre adım atılmasını zorunlu kılar. Üyeliğini bitiren ya da herhangi bir sebepten ticari ileti almak istemeyen alıcının; iletilerini yönetebilmesine olanak tanır. Hizmet sağlayıcılar da bu sayede müşterilerinin isteğine göre en doğru hizmeti verebilir. 

İYS’ye Kimler Kayıt Olmalı?

Herhangi bir ulaşım kanalı ile; telefon, çağrı merkezi, faks, e-posta, SMS, otomatik arama gibi yöntemlerden biri veya birkaçı ile birlikte ticari amaç güden iletileri gönderen tüm kişi ve kuruluşlar İYS sistemine kayıt olmak zorundadır. Kayıt olmayan kullanıcılar yönetmelikte belirtilen 6563 sayılı kanun gereğince para cezası  ya da ihlalin türüne göre değişkenlik gösteren cezalar alacaktır.

İYS Kayıt Rehberi

1.İYS Ön Başvuru

MERSİS kaydınız varsa elektronik başvuru yöntemi ile başvuru yapabilirsiniz. MERSİS kaydınız olmaması durumunda ise ıslak imza ve kargo yolu ile başvuru yapabilirsiniz. Islak imza ile başvuru, MERSİS kaydı olanlar için de bir alternatiftir.

2.Başvuru Durumu Sorgulama ve İYS Kod

Bilgileriniz sistem tarafından kontrol edildikten sonra, iletişim kanallarınıza İYS ön başvuru numarası gönderilir.

3.İYS İleti Paketi Sözleşmesi

İYS ön başvurunuzun tamamlanması ve İYS tarafından İYSKod ve Brand Kodunuzun size gönderilmesi sonrasında, İYS tarafından belirlenmiş İleti Paketlerinden birini seçmeniz gereklidir.

4.İş Ortağı Ataması

İYS kaydını tamamlamış, İYSKodunu ve İLETİ paketini aldıktan sonra onaylı üyelerinizi İleti Yönetim Sistemi(İYS)’ne aktarabilmemiz için İleti Yönetim Sistemi(İYS)’ne, bizi İş Ortağı (entegratör) olarak atamanız gerekmektedir.

İYS Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MERSİS numaranız varsa;

  • İmza sirküleri
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Kaşeli ve imzalı taahhütname

MERSİS numaranız yoksa;

  • Vergi levhası fotokopisi (yoksa vergi numarasını içeren belge) 
  • İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İşletme yetkilisinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza sirküleri
  • Varsa oda (meslek kuruluşu) kayıt belgesi
  • Kaşeli ve imzalı taahhütname

İYS İle İleti Alma Şekillerinizi Seçme

Farklı ulaşım kanalları ile ileti gönderimi yapan hizmet sağlayıcıların, alıcıya ileti gönderme yöntemleri sınırlandırılabilir. Örneğin alıcı sadece sms ile bilgilendirilmek istiyor; diğer ulaşım kanallarını reddediyor ise hizmet sağlayıcı sadece izin verilen kanallar ile ulaşım sağlayabilir. Aksi halde az önce belirtilen kanun gereği ceza hükümleri yerine getirilir. Alıcı, ticari ileti alma yöntemleri ile ilgili söz hakkına ve istediği zaman değiştirebilme şansına sahiptir. 

İYS Başvurularını Kimler Gerçekleştirebilir?

İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt başvurularını; tüzel kişiler gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra onay vermeniz durumunda Setup34 olarak İYS başvurularınızı yapabiliriz.

Siz de ticari iletilerin kontrolünü sağlayan İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olmak için ;İYS’nin iş ortağı olan ajansımız Setup34 ile iletişime geçebilirsiniz!

No Comments

Leave a reply