Setup34 Digital AgencyDijital Pazarlama Pazarlamanın Yeni Trendi: Viral Pazarlama

Pazarlamanın Yeni Trendi: Viral Pazarlama

Tüketim ve iletişim alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte markların pazarlama stratejilerini değiştirerek değişime ayak duydurdular. Markların yapmış olduğu pazarlama stratejilerinden biri de Viral Pazarlamadır.

Viral pazarlama çalışmaları, daha düşük bütçelerle hızlı şekilde tüketicilerin ilgisini çekebilmeyi sağlamaktadır.  Tabi ki bir çalışmanın viral olması için belirli özeliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerden en önemlisi yapılan çalışmanın özgün olmasıdır. Bir çalışma özgün olursa viral olma olasılığı daha yüksektir.

Viral Pazarlama Nedir?

Viral pazarlama ürünlerin ya da hizmetlerin tüketiciler arasında kulaktan kulağa hızlı bir şekilde yayılmasıdır. Bu yayılmada en önemli özellik ürünün ya da hizmetin organik kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılıyor olması. Reklam kampanyasının viral bir kampanya olabilmesi için doğal bir şekilde kitleler arasında paylaşılması gerekmektedir. Organik müşteriler arasında hızla yayıldığı için sponsorlu içerikler gibi ek maliyet gerektirmez. Reklam çalışmalarıyla viral pazarlamanızı destekleyebilirsiniz. Fazla maliyet gerektirmediği için satış tekniğinde daha fazla çalışma gerektiriyor.

Başarılı Bir Viral Pazarlama Çalışmalarının Özellikleri Nelerdir?

  • Yaratıcı ve özgün olmalıdır.
  • Verilmek istenen mesaj kısa ve akılda kalıcı olmalıdır.
  • Gerçekçi bir çalışma olmalıdır.
  • Hazırlanan içeriğin marka ile uyulması gereklidir.
  • Aksiyon düzeyi ölçülebilir olması gereklidir.
  • Yayılım sağlayabilmesi için yayılımı tetikleyici faktörler kullanılmalı.

Viral Pazarlamanın Avantajları

Etkili bir pazarlama stratejisi olan viral pazarlama doğru uygulandığı takdirde marka için birçok avantaj sağlar. Hedef kitleye ulaşması ve içeriğin hızlı bir şekilde yayılması konusunda viral pazarlama etkilidir.

Viral pazarlama markaların maliyetlerini azaltmaktadır. Viral pazarlama tüketicilerin ve markaların yaymak istediği mesajı taşıması, firmaların reklam maliyetini azaltan önemli bir noktadır.

Viral pazarlama tüketiciler tarafından daha sıcak karşılanmaktadır. Markaların yapmış olduğu kitlesel ve ücretli reklamlara göre daha çok talep görülüp kabul edilmektedir.  Başarılı viral reklamlara örnek olarak Yumoş’un yapmış olduğu “Yumoş Deterjan Çok İyi Çıktı” reklamı başarılı bir viral reklam örneğidir. Sadece organik hedef kitlesini hedef alarak değil potansiyel hedef kitlelerini ve hedef kitlesi olmayan insanlarında ilgisini çekerek başarıya imza atmıştır.

Viral reklamda hedef kitleye ve potansiyel hedef kitlere ulaşmak daha kolaydır.  Mesajın çıkış kaynağı ile benzer ilgi alanlarına sahip olan kişilerin aralarında yayılarak mesajın okunma ihtimali yüksektir. Sadece benzer ilgi alanları olan insanlar dışında ilgi alanı dışında olan hedef kitleye de ulaşarak markalar kendi bilinirliğini artırırlar.

Siz de markanızla başarıya ulaşmak ve size en uygun pazarlama stratejilerini belirlemek için Setup34 ile iletişime geçin!

No Comments

Leave a reply