Setup34 Digital AgencyDijital Pazarlama Marka Bağlılığınızı Artırmak İçin: Green Marketing (Yeşil Pazarlama)

Marka Bağlılığınızı Artırmak İçin: Green Marketing (Yeşil Pazarlama)

Yeşil pazarlama, bir şirketin markasını, ürünlerini ve hizmetlerini çevresel faydalarından yararlanarak satma yöntemidir. Yeşil pazarlama, tüketicilerin bu değerleri şirketleriyle veya markalarıyla ilişkilendirmeleri umuduyla, çevresel temel değerleri teşvik ederek şirketlerin geleneksel pazarlamanın ötesine geçmeye çalıştıkları bir uygulamadır. Bu sürdürülebilir faaliyetlerde bulunmak, yeni bir hedef pazara hitap eden yeni bir ürün hattı oluşturulmasına yol açabilir; yeşil renk, bu açıdan çevreyi ifade eder. Yeşil pazarlama için başka bir terim sürdürülebilir pazarlama, çevre pazarlaması, ekolojik pazarlama veya Eko-pazarlamadır.

Bu uygulamalar, firmaların üstlenebilecekleri sosyal sorumluluk alan bir dizi adım olan daha geniş çevresel, sosyal ve yönetişim ( ESG ) kriterleri çatısı altında kalabilir . Burada yeşil pazarlama, üreticilerin su geri dönüşümü, yenilenebilir enerji kullanımı veya karbondioksit emisyonlarını azaltma gibi üretimde çevre dostu süreçler kullandıkları anlamına gelmektedir.

Bugün, çevre sorunlarıyla her zamankinden daha fazla ilgileniyoruz. Hava kirliliği, okyanuslardaki plastik atıkları, küresel ısınma ve yiyecek atıkları hepsi insanlık ve doğa adına büyük tehditler arasında. Günümüz dünyasında giderek daha fazla müşteri yalnızca çevreye duyarlı olmakla kalmayıp aynı zamanda çevreye karşı sorumlu hale gelmektedir. İklim değişikliği siyasi ve kişisel odak noktası haline geldikçe, yeşil pazarlama çevreye önem veren tüketicileri yakalamayı hedeflemektedir.

Unilever tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin %33’ü sosyal ve çevresel etkilerine göre markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Sürdürülebilirlik, 2021 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir pazar alanı oluşturacak. Yeşil pazarlama genellikle sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdünde bulunan şirketler tarafından uygulanmaktadır. Daha fazla kuruluş, ürünlerini tüketiciler için daha çekici hale getirebildiklerini ve ayrıca ambalaj, nakliye, enerji, su kullanımı ve daha fazlasındaki masrafları azaltabileceklerini bildikleri için sürdürülebilir iş uygulamalarını uygulama çabası içindedir. İşletmelerin daha fazla sosyal sorumluluğa yönelmeleri sosyal bilince sahip tüketiciler arasında marka sadakatini artırabileceği düşünülmektedir.

Kendi içlerinde çevre dostu olan ve yeşil faydaları olan ürünlerin ya da üretimi için kullanılan çevre dostu iş uygulamalarının pazarlanmasıdır. Bu çevre dostu iş uygulamaları şunları içerir:

 • Sürdürülebilir üretim.
 • Azaltılmış veya sıfır karbon ayak izi.
 • Azaltılmış veya sıfır su kirliliği.
 • Geri dönüştürülmüş malzemeler .
 • Geri dönüştürülebilir ürün.
 • Yenilenebilir bileşenler / malzemeler.
 • Çevre dostu ambalaj.
 • Azaltılmış veya sıfır plastik kaplama alanı.
 • Basılı materyalleri tamamen atlamak ve elektronik pazarlama seçeneği.
 • Çevresel etkiyi dengelemek için adımlar atmak.

Yeşil pazarlama bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Bir şirket, belirli bir ürünün yeşil bir yönünü vurgulayarak başarılı olamaz, üretim süreçleri veya çevresel katılım gibi çoklu düzeylerde bir taahhüt göstermelidir. Müşteriler özellikle pek çok ‘çevre dostu’ iddiasına şüpheyle yaklaşmaktadır; işletmelerin kâr oranını artırmak ve daha fazla müşteri kazanmak için yeşil pazarlamayı kullandıklarını biliyorlar. Örneğin, müşterilerden sudan tasarruf sağlamak için havluları yeniden kullanımlarını isteyen bir işletme ‘çevre dostu’ olarak algılanmayacaktır; bunun yerine sudan tasarruf etmek için çevre dostu makineler kullanıyor ve buna uygun stratejiler geliştiriyor ise  müşterileri tarafından ‘çevre dostu’ algısını yaratacaktır.

Yeşil pazarlamanın hiçbir alanı tanıtım kadar ilgi görmemiştir. Yeşil reklam iddiaları 1980’lerin sonlarında o kadar hızlı büyüdü ki, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tüketici karışıklığını azaltmaya ve  tanıtım çabalarının bir parçası olarak çevresel taleplerde bulunmak isteyen şirketler için genel kurallar sunmaya başladı:

 • Yeterlilikler ve açıklamalar, aldatmayı önlemek için yeterince açık ve belirgin olmalıdır.
 • Çevresel iddialar, ürüne, ambalaja ya da herhangi bir bileşenine uygulanıp uygulanmadıklarını açıkça belirtmelidir.
 • Çevresel iddialar çevresel niteliği veya faydayı abartmamalıdır. Pazarlamacılar, yararın ihmal edilebilir olduğu yerlerde önemli bir çevresel fayda sağlamaktan kaçınmalıdır.
 • Bir ürünün çevresel özelliklerini başka bir ürünün özellikleriyle karşılaştıran bir iddia, karşılaştırmanın temelini yeterince açık hale getirmeli ve doğrulanmalıdır.

Yeşil pazarlamanın gösterdiği sonuçlara göre potansiyel tüketiciler; bir ürün veya hizmetin ‘yeşilliğini’ bir fayda olarak gördüklerinde satın alma kararlarını değiştirmektedirler. Yeşil ürünlere, yeşil olmayan ve alternatif bir ürüne kıyasla daha fazla ödeme yapacakları ön görülmektedir.

2018 yılında Nielsen tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre:

 • Sürdürülebilir özelliklere sahip ürünler, 2014’te % 19,7’den 2017’de % 22,3’e kadar 2021’de ise % 25’e kadar mağaza satışlarından daha fazla pay alacağı beklenmektedir.
 • Yeşil Pazarlamanın sürdürülmesine önderlik eden Y ve özellikle Z neslinin % 90’ı, sürdürülebilir veya çevre dostu bileşenler içeren ürünler için daha fazla ödeme yapmaya istekli oldukları araştırma sonuçları arasındadır.

Bir diğer Nielsen araştırmasına göre ise perakende satış istatistikleri ve satış verilerine göre, ambalajlarında sürdürülebilirliğin reklamını yapan markaların, 2011’den 2014’e kadar olan satışlarda yıllık % 2 artış gösterdi. Pazarlamaları yoluyla sürdürülebilirliği teşvik eden markalar satışlarında % 5 artış gördü. Yeşil pazarlamada doğru ve gerçek stratejiler uygulandığında çok güçlü bir pazarlama stratejisi olabildiği ortada. Çevreyi korumaya ve  toplumsal konulara kayıtsız kalmamaya gerçekten kendini adamış şirketler genellikle müşterilerden büyük saygı ve sadakat kazanırlar.

No Comments

Leave a reply